Historikk

Roklubb KAMP ble stiftet 1. september 1924 i ungdomshuset ”Symra” i Hagavik på Os. Navneskifte 5. nov. 1977 til OS ROKLUBB

Historien til Roklubb KAMP er illustrert av Ståle Lothe ifm. en jubileums-utstilling på Nore Neset Skule i 1993.

Det første Styret :

Formann Engel Skeie

Medlem Georg Askvik

Medlem Fritz Høberg

Utdrag fra klubbens lover:

§ 2 – Klubbens formål er

a) å virke for utbredelse av vår nasjonale rosport på fering og seksering,

b) å fremme et godt og samarbeidende forhold mellom alle roere.

§ 3 – Som aktive medlemmer av klubben kan opptaes enhver mann som har fylt 17 år.

Passivt medlem kan enhver mann og kvinne bli som Styret finner tilfredsstillende og alle hensyn tatt i betraktning.

Olav Askvik (1903 – 1982)

Gjennom hele sitt voksne liv brant Olav Askvik for roidretten, i ungdommen som aktiv roer og senere som administrator. Han hadde en rekke styreverv både i roklubben Kamp og i overordnende idrettsorganisasjoner.

I 1932 var han med på å stifte Vestlandsk krets for Nasjonal Roidrett. Dette var samarbeidsorganet for for de klubbene som drev roing i færing og seksæring. Fra 1948, da roforbundet bestemte at roklubbene i Hordaland skulle organiseres i Bergen og Hordaland Rokrets, var Olav Askvik aktiv i både denne organisasjonen og i Norges roforbunds Utvalg for norske båttyper.

Av yrke var Olav Askvik karosserimaker på Andr. Rasmussens Karosserifabrikk. Han var og aktiv i fagbevegelsen som kasserer i Bilarbeidernes Forening. I flere år var han medlem i 17.mai-komiteen i Bergen .

Ved siden av å være roer, var Olav Askvik aktiv turner og danser i Nore Neset Ungdomslag.

Seinaskjeret

Klubbens båter, færinger og seksæringer, som var en spesialkontruert utgave for konkurranseroing av oselvertypen, var lagret hos klubbens medlemmer i deres private naust i sommerhalvåret. Men på vinterstid ble båtene lagret i klubbnaustet på Seinaskjeret i Hagavik.

Styret i Kamp, 1926

Foran fra v. : ? Skeie, Fritz Høgberg, Olav Skeie og Olav Askvik.

Bak fra v. : Magnus Sagbakken, Kristian Sørheim og Georg Askvik.

Årsmøte 1932

Palmesøndag 20. mars 1932 ble det avholdt årsmøte i Roklubb Kamp på Seinaskjeret i Hagavik. Det var godt fremmøte, i alt 14 av 18 medlemmer. Georg Askvik ble formann med 7 stemmer, Olav Askvik fikk 6 stemmer.

Til Styre: Tomas Lunde 8 stemmer, John Askvik 7 stemmer, Olav Askvik 7 stemmer. Magnus Sagebakken ble valgt til varamedlem med 6 stemmer.

Så ble det besluttet at vi måtte ha oss et nytt flagg. Og en protokoll til å føre opp hva som foregikk på skjeret. Vi syntes det var påkrevet å få nytt lås på døren, og det ble også vedtatt. Likeledes et stoppur syntes vi var nødvendig. Og så lovet Tomas Lunde å flikke nyefæringen og så lakkere den. Han og Olav Askvik skulle møte opp tirsdag (22.3).

Tilslutt ble det sagt at alle som var på skjeret om kveldene måtte male slik at vi fikk maling på nøstet i sommer.

Trening 1932

Fredag den 15.4 (1932) var det godt fremmøte på Seinaskjeret. Harald og Nils Askvik rodde først og tiden var 12.45,8. Så rodde Olav Askvik og Øyvind Lunde og brukte 12.23,8, og etterpå rodde Tomas Lunde og Jon Grindevoll på 12.43,9.

Det var svartestille på fjorden og fint måneskinn. Anders Hildershavn og Georg Askvik rodd en liten runde utpå fjorden.

Pinsetid 1932

Lørdag 14. mai var det godt fremmøte. John Grindevoll og Tomas Lunde rodde på tid 12.24,0. Ola og Simon Bjørnevik fikk samme tid. Øyvind Lunde og Ingvald Færstadvoll fikk tiden 12.34,0. John og Anders Hildershavn fikk tid 12.32,0.

Søndag 15. mai. Første pinsedagsmorgen var Olav Runshaug, Kristian Sørheim og Olav Askvik på skjeret. Først skulle vi heise flagget, men så slet snoren seg så vi fikk ikke flagget opp. Kristian og rodde så, og tiden ble 12.37 i sydøstlig vind.

Samme dags ettermiddag var Nils, Harald og Olav Askvik og John Hildershavn på skjeret. Samtlige med damer. Først ble flaggstangen tatt ned og flagglinen ordnet så flagget kom til topps i det vakre pinsevær. Så rodde Nils og Harald Askvik og J. Hildershavn på seksæring. Tid 11.45. ”Han bles” NV stiv bris.

Forberedelser til 17. mai kapproingen1932 i Bergen

”Pinsedag 16. mai 1932 var vi og hentet båtene. Nils Askvik, Anders og John Hildershavn rodde dem bort til Båtbyggeren. Derfra skulle de sendes med ”Lønningdal” til Bergen. Alle roerne skulle samles i Askvik 17. mai kl. 10.30 og derfra dra til Søre Neset bedehus med Ole Askvik sin bil og hente roerne sørenfra og videre til Bergen.”

17. mai kapproingen i Bergen

”17. mai kom alle roerne til byen i godt humør og gode forhåpninger. Pent vær var det og alt så ut for å bli en god dag. Men når de to første avdelingene hadde rodd, så sank motet i Kamp-guttene.

Tomas Lunde og John Grindevoll, som rodde i første avdeling, kom inn som nr. 2. Og Olav og Kristian Sørheim ble nr. 3 i anden avdeling. Men i 3. avdeling gikk det bra, for Harald og Nils Askvik rodde hurtigste tiden på seksæring. I 6. avdeling rodde T. Lunde, John Grindevoll og Øyvind Lunde og fikk første premie. Og i 9. avdeling rodde H og N Askvik færing og ble nr. 2.

I 10. avdeling rodde Bjørnevikene og Georg Askvik og Karl Hagevik, der ble Bjørnevikene nr. 2 og Askvik og Hagevik nr. 3. Der var 5 båter i avdelingen. I 11. avdeling rodde Øyvind Lunde og I. Færstadvoll, men gav opp like før innspurten. Hadde Havnaguttene også rodd og begge lag hadde klart å komme inn på en tid mellom 10.15 og 10.20, så hadde Kamp tatt Tiedeman’s Teddy pokal. Den vant Noreg med glans.

Turen hjem til Symra gokk stille og nær sagt altfor rolig. Ingen var i noe særlig godt humør, for dagen hadde tatt formeget på. Kamp-guttene var blitt presset til det ydderste. Men i Symra ble humøret litt bedre og da sa guttene at det skulle gå bedre neste gang.”

Rostevne i Hagavik 3/7 1932

”Søndag 3. juli holdt Roklubb Kamp sitt 2. rostevne på Hagavik. Tidlig om morgenen var Georg H. Askvik på Seinaskjeret og heiste flagget. Da de innviterte roerne kom i 12-tiden ble de mottatt med salutt fra skjeret. Kl. 13.00 gikk første starten med Olav Askvik og Kristian Sørheim som første lag fra Kamp – de kom inn som nr. 2. I andre avdeling startet Øyvind Lunde og Torvald Jakobsen – og de bragte Kamp 1. premie. Magnus Sagebakken og I. Hagevik kom inn som nr. 2.

Georg Askvik og Olav Døsen hadde sjanse på 1. premie, men de hadde et stygt uhell, for ”nyglo” spratt ut av båten så den ”rann halv av sjø”. Og i starten gikk også spenn-brettet i stykker!

John og Anders Hildershavn kom inn som nr. 1. Harald Askvik og T. Berg kom inn som nr. 2. Av de som ikke fikk premie var Albrekt og Karl Hagevik pluss Alf og Helge Hagevik. På seksæring fikk alle fra Kamp 1. premie.

Programmet for dagen vart greit og kvikt avvikla, noko som roklubben Kamp har all æra av. Det var rå å merka at både roarane og tilskuarane var vel fornøgd med vårt roerstevne.

Um kvelden var det fest og dans i Symra, det var mykje folk møtt fram. S. Olsen spela og der herska ei svært god stemning. ”

Tiden rett etter krigen

Etter krigen tok rotreningen til den 3. april 1946. Iløpet av sesongen ble disse innført i loggboken:

Harald Askvik, Hjalmar Askvik, Jacob Askvik, Hans Gjerde, Osvald Gjerde, Trygve Gjerde, Arvid Hagevik, Arvid Hagevik, Arne Haugland, Hans Haugland Sigvald Haugland, Thomas Haugland, Bjarne Holmefjord, Kristoffer Lekven, Nils Lekven, John Lepsø, Rangvald Storum, Arvid Storum, Mikal Storum, Ewald Sagebakken Norvald Sagebakken, Jacob Sagebakken, Johan Skeie, Egil Skeie, Peder Solberg, Arthur Særvold, Gustav Særvold, Harald Særvold, Thorolf Særvold

Klubbkonkurranse 19. september 1948: (distanse: Askvikvågen – Skjeret)

Eldste klasse: Torvald Jakobsen / Magnus Sagebakken – 3.09,0

Senior A: Ewald Sagebakken / Jacob Sagebakken – 3.03,7, Th Haugland / Hans Skorpen – 3.10,5

Junior B: Lars Bjørnarøy / Asbjørn Johnsen- 3.14,7, Johs Forstrønen / Harald Strønen – 3.15,5

Yngste klasse: Berent Strønen / John Strønen – 3.16,4

Annonse fra et programhefte for en regatta i 1938

Medlemsliste for 1958

Erling Askvik (19 år), Sigmund Askvik (15 år), Olav Askvik (55 år), Harald Gjerde ( 22 år), Rolf Christensen (15 år), Asbjørn Hjertholm (15 år), Odd Hjertholm (17 år), Oddvar Hjertholm ( 16 år), Ole Hjertholm (20 år), Roald Hildershavn (15 år), Lars Rød (24 år), Magne Rød (23 år), Ewald Sagebakken (34 år), Jakob Sagebakken (36 år), Einar Storum (27 år), Erling Storum (21 år), Norvald Storum (16 år), Johnny Storum (19 år), Reidar Storum (15 år), Olav Vårdal (27 år) og Ole J. Austgulen (15 år).

Rostevne på Os 1966

Tore Grindevoll

I september 1976 ble Kamp reorganisert etter at aktiviteten i klubben hadde ligget nede 3 – 4 år. Initiativtaker til nyoppstartingen var Tore Grindevoll, som var formann frem til våren 1979.

Navneskiftet fra Roklubben Kamp til Os Roklubb fant sted på årsmøtet 5. desember 1977.

Rune Mowinckel

Etter Tore Grindevoll ledet Rune Mowinckel Nilsen klubben frem til og med 1984. I løpet av denne, etter måten korte etableringsfasen ble det kjøpt inn en hel ny båtpark – singlescullere og dobbeltscullere i plast. Det ble kjøpt klubbil og det ble bygget nytt båthus ved Ulvenvatnet. Det ble rekruttert nye medlemmer som måtte instrueres både på vannet og under innetrening i vinterhalvåret. Flere av disse roerne hevdet seg svært godt på nasjonalt plan. Hovedæren for den intense aktiviteten i disse årene har Rune Mowinckel Nilsen, som helt fortjent er blitt utnevnt til æresmedlem i Os Roklubb (Januar 1990).

En ny epoke oppstår

Navneskifte til OS ROKLUBB

Anskaffelse av internasjonale båttyper

Anskaffelse av klubbil

Bygging av båthus ved Ulvenvatnet

Internasjonal deltagelse på junior- og seniorplan

Mesterskapmedaljer både nasjonalt og internasjonalt

Historien om Os Roklubb (fra 1977 og frem til mars 2011) er illustrert av Rune Mowinckel Nilsen.

Nå var det slutt på roing i de nasjonale båttyper. Av en bankbeholdning på ca. 12.000 kroner ble det igangsatt innkjøp av plast singlescullere og dobbeltscullere. Klubben fikk en avtale med Os kommune om å disponere et lite areal i viken mellom Kuventræ og Os Yrkesskule. Her ble det laget et primitivt stativ med pressenningstak for oppbevaring av plastbåtene (se bilde).

Til bryggeanlegg ble det benyttet paller og en innkjøpt landgang. Vi var igang i den nyere tid!

Rune Mowinckel Nilsen var primus motor i klubben og han fungerte som formann og trener. Som ro-instruktør rodde han ved siden av roerne og gav dem instrukser. Om vinteren var det innendørstrening på Os Ungdomsskole, Os Gymnas, vektrom på Kuventræ-banen samt mye felles løpetrening rundt omkring på Os.

Da man begynte å delta på lokale og nasjonale regattaer dukket behovet opp for samletransport av båter og roere. I oppstarten ble det benyttet privatbiler. I april 1982 ble det kjøpt inn en 12-seter Ford Transit for kr. 25.000,00. Ferdig utstyrt og klar til bruk for kr. 30.000. Lakkert i klubbfargene (bladgrønn og signalrød) med sponsorreklame for dengang Bergen Bank og Norges Brannkasse.

Etterhvert som båtparken økte, begynte behovet for større lagringsplass av båter og matriell å melde seg. Klubben hadde til og med anskaffet seg en brukt firer m/stm., og denne ble opplagret på et stativ arrangert mellom 2 store nedkappede furuer. At det gikk an !

Våren 1983 ble det tatt kontakt med Os Kommune om å få disponere et område i Sigurdsviken hvor vi kunne oppføre et større båthus. For å oppnå Tippemidler til godkjent båthus, måtte båthuset være på minimum 20 x 7 meter. Det ble god respons hos Teknisk Etat bl.a. etter endel gode regattaresultater som vi hadde vært flinke til å få fram i lokalpressen. Tegninger ble utarbeidet (Jarl Knarvik) og godkjent i kommunen. Os Yrksskule påtok seg jobben med utgraving, planering og oppsetting av båthuset. Arbeidet pågik hele vinteren 1983/84 og bygget ble ferdig til skoleslutt våren 1984. Som bildet viser kunne vi kjøre klubbilen inn ved den ene gavlveggen. Totalkostnad kr. 121.000. Tippemidler mottatt kr. 95.000.

Båthuset stod ferdig i 1984

I årene etterpå ble det virkelig fart i matriell-innkjøpene. Medlemmene deltok flittig i dugnadsarbeid, bl.a. med reklameombæring i hele kommunen gjennom flere år. Supplert med hyppige kakelotterier (særlig Marsipanblokk-lotteriet i Os sentrum om lørdagene) fikk vi sammen med tippemidler, anledning til innkjøp av mange fabrikknye båter, bl.a. fra Sveits.

Os Roklubb begynte nå også å merkere seg i toppen på nasjonale stevner. Fremover til 1993 var det først og fremst søstrene Nina og Sissel Lothe som ofte entret medalje-pallen.

Fremover gikk det på alle plan – og på ’90-tallet begynte vi å sysle med tankene om påbygg – både i lengden, breden og i høyden. De første utgiftene pågynte i april1995, tett hus samme år – og så startet en lang dugnadsperiode for å gjøre bygget helt ferdig. Uten denne dugnadsgjengen hadde vi aldri fått dette bygget til . Solide medlemmer som Sverre Riise (byggeleder), Finn Petersen (elektrisk), Tore Grindevoll, Torleif Frotveit, Rolf Rasmussen, Rune Mowinckel Nilsen, Nico, Erik Jansen og Ståle Lothe fortjener spesiell honnør for innsats og stabilitet i dette årelange dugnadsarbeidet.

Byggetrinnet hadde en totalverdi på kr. 2,420 mill. I rene penger ble det brukt kr. 1,165 mill. I 2003 fikk vi sluttoppgjør fra Tippemidler kr. 550.000. Verdien av egne midler og dugnad beløp seg til hele 1,254 mill. kroner !!!

Med det nye båthuset fikk vi etterlengtede garderober og dusj. Med stor stue og skikkelig kjøkken var klubbhuset gjenstand for utleievirksomhet , noe som gjennom årene fremover bl.a. har medvirket til ytterligere matriellkjøp.

Sportslig sett går klubben nå inn i en ny gull-alder.

2009 NM på Voss HJA8+ : Sølv til Lasse Hægland, Erling Øyaseter, Lars Kristian Moberg, John Wivegh, Oddbjørn Gjerde, Simen Jensen, Amund Bjørnevik og Fridtjof Øyasæter. Cox: Håvard Haukeland.